CommitteeChief Patrons Dr. Trilochan Mohapatra Secretary-DARE & Director General-ICAR
Prof. Souvik Bhattacharyya Vice-Chancellor, BITS Pilani
Local Organizing Committee National Organizing Committee
Chairman Prof. Raghurama G. (Director, BITS Goa) Dr. S. L. Mehta
Prof. Raghurama G.
Members Prof. Anasuya Ganguly Dr. A. M. Kayastha
Prof. Angshuman Sarkar Dr. Anil Dahuja
Dr. Arnab Banerjee Dr. Archana Sachdev
Prof. Dibakar Chakarbarty Dr. C. R. Kole
Prof. Judith Braganca Dr. Debasis Pattanayak
Prof. M.K. Janarthanam Dr. J. P. Khurana
Dr. Malabika Biswas Dr. K. C. Bansal
Prof. Meenal Kowshik Dr. K. R. Koundal
Dr. Raviprasad Aduri Dr. Kundan Kumar
Prof. S. Krishnan Dr. M. L. Lodha
Prof. Samit Chattopadhyay Dr. N. K. Singh
Prof. Sandhya Mehrotra Dr. P. K. Gupta
Prof. Srikanth Mutnuri Dr. P. K. Mandal
Dr. Sukanta Mondal Dr. Paramjit Khurana
Prof. Sumit Biswas Dr. R. Srinivasan
Dr. Tushar T. Saha Dr. Rajesh Mehrotra
Prof. Utpal Roy Dr. S. K. Mangrauthia
Dr. V. Arunachalam Dr. S. M. Balachandran
Prof. Veeky Baths Dr. S. R. Bhat
Prof. Vijayshree Nayak Dr. S. R. Voleti
Dr. Sarvjeet Kaur
Dr. Shelly Praveen
Dr. T. R. Sharma


Important Dates
Abstract Submission Deadline:
November 10, 2020

Registration Deadline:
November 16, 2020
November 18, 2020 (Extended)

Conference:
November 20 - 21, 2020
Latest News